CK卡式快拆-細過濾PP濾心
CK卡式快拆-細過濾PP濾心
  • 即插即用,維護便利
  • 高效外鬆內緊孔徑 
  • 食品級原物料選用 
  • 拋棄式外殼,無二次汙染

CK卡式快拆-細過濾PP濾芯

型號 FT-0004-1CK
最大壓力 125 psi
內容物1微米纖維棉質濾芯
產品規格 10 吋
建議更換時間 3-12個月 (依地區水質與用水量而有不同濾淨效能)

CK卡式快拆-細過濾PP濾芯

服務條款與隱私政策